Laatste nieuwsberichten

Kandidaatstelling Concessie Astene

W&Z beheert de site te Astene – deze site bestaat uit een historisch pand, dienst doende als brughuis – sashuis en aanhorigheden ( brug, garage, ...

Tue Dec 06 15:40:00 CET 2016

Omvangrijke Leiewerken in Menen krijgen vorm

Een hoge, vaste brug op een nieuwe locatie en een rechttrekking van de Leie met een impact op zowel de noordelijke als de zuidelijke oever. ...

Wed Nov 30 17:44:00 CET 2016

Waterwegbeheerder jaagt op fietsen tijdens waterpeildaling in Gent

17 november 2016 – Vanaf morgen, vrijdag 18 november 2016, staat het waterpeil in de Gentse binnenstad een halve meter lager dan normaal. ...

Fri Nov 18 09:32:00 CET 2016

Tijdelijke constructie aan Kruispoortbrug II in Brugge zorgt voor veiliger en vlotter fietsers- en voetgangersverkeer

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV begint op maandag 14 november 2016 met de bouw van een tijdelijke constructie voor fietsers en ...

Mon Nov 14 15:04:00 CET 2016

Grondige herstellingswerken aan Brusselsepoortsluis in Gent

De Brusselsepoortsluis, dat is de sluis op de Boven-Schelde tussen de Brusselsepoortstraat en de Brusselsesteenweg, is dringend toe aan een ...

Mon Nov 14 14:38:00 CET 2016

Kaaimuur Nieuw Zuid: nieuwe heiwerken van start

Vanaf maandag 7 november 2016 start Waterwegen en Zeekanaal NV met een nieuwe fase van de werken aan de kaaimuur in Antwerpen. ...

Tue Nov 08 14:36:00 CET 2016

Vanaf maandag 7 november 2016 start Waterwegen en Zeekanaal NV met een nieuwe fase van de werken aan de kaaimuur in Antwerpen.

In de zone Nieuw Zuid wordt de instabiele historische kaaimuur stap voor stap vervangen door een nieuwe muur. In de eerste deelzone is de afwerking in zicht. In de twee aangrenzende deelzones begint de eerste fase van het vervangen van de oude kaaimuur: het heien van de stalen achter- en zijwand van de bouwput.

Over een lengte van 7 kilometer werkt de stad Antwerpen samen met Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) aan een grondige vernieuwing van de kaaien langs de Schelde. De vernieuwde kaaien zullen de omwonenden beter beschermen tegen overstromingen. Dankzij de vernieuwing zullen de kaaien ook getransformeerd worden tot een aangename en mooie plek, waar de Antwerpenaars kunnen komen uitwaaien. Het totaalproject is ingedeeld in zeven zones. Nieuw Zuid is er een van, de werken aan de kaaimuur werden hier opgesplitst in vijf deelzones.

 Bolders en blauwe steen

In deelzone 1 van Nieuw Zuid werd de oude, instabiele kaaimuur dit voorjaar afgebroken. Tijdens de zomer bouwde W&Z het geraamte van de nieuwe kaaimuur. Daarvoor werden 36 buispalen en 35 damplanken in de grond geklopt of geheid. Ongeveer 40 meter landinwaarts van de kaaimuur brachten we eerder al een wand aan, opgetrokken uit damplanken. Die damwand beschermde de bouwput tijdens de werken aan de eigenlijke muur.
 

Laag per laag vullen we nu de bouwput van wel 5000 vierkante meter op. We werken de nieuwe kaaimuur in zone 1 af in de eerste helft van 2017. Dan krijgt hij zijn historische uitzicht terug, compleet met bolders en de typische blauwe steen.

 Lawaaierig karwei

Vanaf maandag 7 november starten de vernieuwingswerken in zone 2 en 4, aan weerszijden van zone 1. Dat is iets vroeger dan gepland. De werken beginnen met het heien van damplanken en buispalen voor de stalen achter- en zijwand van de bouwput, zoals in zone 1 ook gebeurde. De oude kaaimuur aan de Schelde vormt aanvankelijk nog de voorwand van de put, op 40 meter van de achterwand. Later ruimt hij plaats voor een stalen constructie: het geraamte van de nieuwe kaaimuur.

Het heien van de damwand brengt geluids- en trillingshinder met zich mee. Je hoort het geluid gemiddeld tot een kilometer ver, maar de wind kan het nog verder dragen. Aannemer THV Scheldekaaien (een consortium van drie waterbouwers: Artes, Hye en Herbosch Kiere) laat de trillingen opvolgen met een seismograaf.

De heiwerken duren zo’n elf weken, tot eind januari. Op weekdagen start de aannemer niet voor 6.30 en werkt niet langer dan 20.30 uur. In het weekend of op feestdagen worden er geen heiwerken uitgevoerd.

 W&Z en aannemer THV Scheldekaaien willen zich verontschuldigen voor de mogelijke hinder die de omwonenden kunnen ondervinden.

 

Volg het nieuws op de voet

Zo lang de werken duren, staat op de Ledeganckkaai een infokeet die je elke derde woensdag van de maand van 12 tot 20 uur kunt bezoeken. Je vindt er alle mogelijke info over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken zelf, met speciale aandacht voor de stand van zaken in de zones waar W&Z op dat moment aan de slag is.
 
Je kunt de planning van de werken ook volgen via de nieuwsberichten op www.sigmaplan.be en op de Twitterpagina van W&Z.
 
Een schematisch overzicht van de werken in de zone Nieuw Zuid vind je op pagina 2 in de bijlage.

Voor meer informatie:


Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
Afdeling Zeeschelde
Sarah Verhaegen
Communicatieverantwoordelijke
sarah.verhaegen@wenz.be

03 224 67 38
0498 81 91 74

Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen

 
www.sigmaplan.be

Aannemer THV Scheldekaaien
Jeroen Van den Bossche
03 237 12 99
thvscheldekaaien@proximus.be

-->
Opengraven Nederschelde in Gent van start

Het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent is vandaag officieel gestart. ...

Tue Nov 08 10:40:00 CET 2016

Herder en schapen zijn terug langs de Damse Vaart

Vanaf zaterdag 22 oktober grazen er opnieuw schapen langs de Damse Vaart. ...

Thu Oct 20 14:25:00 CEST 2016

-->
Akkoord over minder hinder-maatregelen Kruispoortbrug I in Brugge

Er worden verschillende maatregelen genomen om de hinder voor de zwakke weggebruikers en het wegverkeer ter hoogte van de weggehaalde ...

Wed Oct 19 14:14:00 CEST 2016

Jaagpad tussen Kampenhout en Boortmeerbeek tijdelijk afgesloten voor oeverwerken

Waterwegen en Zeekanaal NV start vanaf komende maandag 17 oktober met vernieuwingswerken aan de linkeroever van het kanaal Leuven-Dijle (= kant ...

Fri Oct 14 17:02:00 CEST 2016

Voorbereidende werken nieuwe ‘passerelle’ Wetteren van start

Op 17 oktober 2016 starten de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde in Wetteren. ...

Tue Oct 11 15:25:00 CEST 2016

Kruispoortbrug I in Brugge weggehaald – opnieuw scheepvaartverkeer mogelijk tussen Gent en de kusthavens

De Kruispoortbrug I in Brugge is deze morgen aan de hand van de enkele grote kranen op een ponton gehesen en afgevoerd. ...

Sun Oct 09 08:58:00 CEST 2016

UPDATE - Kruispoortbrug I in Brugge tijdelijk onderbroken na vaststelling ernstige schade – brug wordt zo snel mogelijk weggehaald

De Kruispoortbrug I in Brugge is sinds donderdagavond afgesloten voor alle verkeer. ...

Fri Oct 07 16:32:00 CEST 2016

Verkoop van enkele woningen, bouwgronden en parkeerplaatsen

Waterwegen en Zeekanaal NV verkoopt enkele woningen, bouwgronden, parkeerplaatsen en een hoeve. ...

Fri Oct 07 14:56:00 CEST 2016

Nieuwe erfpachten in aanbieding

Waterwegen en Zeekanaal NV biedt enkele woningen, een magazijn en een bouwgrond aan in erfpacht. ...

Fri Oct 07 14:52:00 CEST 2016

Kruispoortbrug I in Brugge tijdelijk onderbroken na vaststelling ernstige schade

De Kruispoortbrug I in Brugge is sinds donderdagavond afgesloten voor alle verkeer. ...

Fri Oct 07 08:49:00 CEST 2016

Concessionaris gezocht voor kaaimuur ex-G&G aan het Zeekanaal Brussel-Schelde

Deze kaaimuur is gelegen aan het Zeekanaal Brussel-Schelde (RO) ter hoogte van de voormalige terreinen van G&G en naast de Ringbrug van de N16 te ...

Thu Oct 06 09:45:00 CEST 2016

Jaagpaden langs Leie en kanaal Roeselare - Leie worden hersteld in oktober

In de loop van de maand oktober werkt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op maar liefst 27 verschillende locaties aan de jaagpaden ...

Wed Oct 05 13:17:00 CEST 2016

Sigmaplan organiseert doedag in Mechels Rivierengebied

Op vrijdag 7 oktober 2016 zijn het Zennegat en omgeving het decor voor de Sigmaplan-in-actiedag, een initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV ...

Thu Sep 29 16:20:00 CEST 2016

Herstellingswerken afgerond langs Afleidingskanaal van de Leie in Maldegem

De herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude staatsbaan, zijn bijna klaar. ...

Wed Sep 28 09:15:00 CEST 2016